غدير خم
دهم جمادی الاول، جنگ جمل، تحویل پیراهن امام حسین علیه السلام به حضرت زینب سلام الله علیها
۱۳۹۳/۶/۳۱ ۲۰:۴۵ - romaysa
1- جنگ جمل:
در سال 36 هجری در چنین روزی جنگ جمل اتفاق افتاد، بصره فتح شد و فتح و پیروزی برای امیرالمومنین علیه السلام واقع شد. کفعمی این ماه را روز جنگ جمل می داند.
ابتدای این واقعه از آن جا شروع شد که بعد از بیعت مردم با امیرالمومنین علیه السلام، طلحه و زبیر به بهانه عمره از مدینه خارج شدند و به عایشه پیوستند.

عبدالله عامر که قبلا عامل عثمان در بصره بود و از طرف امیرالمومنین علیه السلام عزل شده بود، به مکه آمده و شتری که دویست دینار خریده بود، برای عایشه آورد و به طرف بصره حرکت کردند تا به این شهر رسیدند. پس از ورود، به خانه عثمان بن حنیف عامل امیرالمومنین علیه السلام ریختند، او را اسیر کردند و بسیار کتک زدند.

امیرالمومنین علیه السلام برای مقابله با آن ها به طرف بصره حرکت فرمودند. در این جنگ همراه امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیهما سلام، همچنین محمد حنفیه، عبدالله بن جعفر، اولاد عقیل، عده ای از جوانان بنی هاشم، عمار، ابو ایوب انصاری و عده ای از مهاجر و انصار بودند.

هشتاد نفر از اصحاب بدر، دویست و پنجاه نفر از کسانی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بیعت شجره شرکت کرده بودند، هزار و پانصد نفر از سایر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کردند. مسلم مجا شجعی را همراه با قرآنی فرستادند که بصریان را به حکم قرآن بخواند، ولی آن ها مسلم را هدف تیر ساختند و شهید کردند(1).

بعد از موعظه های عمار و فرمایشات امیرالمومین علیه السلام در دهم جمادی الاول جنگی را که عایشه شروع کرده بود، آرام کردند و امیرالمومنین علیه السلام در مقام مقابله با آن ها بر آمدند. در این جنگ از لشکر امیرالمومنین علیه السلام که بیست هزار نفر بودند، پنچ هزار نفر شهید شدند و از لشکر عایشه که هفتاد هزار نفر یا بیشتر بودند، سیزده هزار نفر کشته شدند(2).

در آخر که پیروزی نصیب لشکر امیرالمومنین علیه السلام شد، حضرت کنار هودج عایشه آمدند و فرمودند: ای حمیرا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تو را امر کرده بود که به جنگ من بیرون آیی؟ آیا تو را نفرمود که در خانه بنشینی و بیرون نیایی؟ به خدا سوگند انصاف ندارند آنان که زن های خود را پشت پرده پنهان داشتند و تو را بیرون آوردند. محمد بن ابی بکر خواهرش را از هودج بیرون کشید. امیرالمومنین علیه السلام دستور داد او را به خانه صفیه دختر حارث ابی طلحه ببرند. بعد او را به مکه و از مکه به مدینه فرستاد.

در این جنگ زید بن صوحان که از بزرگان لشکر و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام بود شهید شد. آن حضرت بالای سرش آمده فرمودند: ای زید، خدا رحمتت کند که تعلقات دنیوی تو اندک بود و امداد تو در دین بسیار بود.


2- تحویل پیراهن امام حسین علیه السلام به حضرت زینب سلام الله علیها
در این روز حضرت زهرا سلام الله علیها پیراهن ابراهیم خلیل الرحمن را به زینب کبری سلام الله علیها دادند و فرمودند: هنگامی که برادرت حسین علیه السلام این پیراهن را از تو خواست، بدان که ساعتی بیشتر مهمان تو نیست و سپس به بدترین حالت به دست اولاد زنا کشته می شود. این اتفاق سه روز قبل از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود.(3)


----------------------------------------------
منابع:
1- بحارالانوار،ج32،ص183.
2- بحارالانوار،ج32،ص174و196و211. منتخب التواریخ،ص159. تعداد شهدای لشکر امیرالمومنین(علیه السلام) را هزار و هفتاد نفر و نیز هزار و هفتصد نفر و به قولی چهار هزرا نفر هم نوشته اند.
3- وقایع الشهور،ص95.