غدير خم
ظرفیت مِی
۱۳۹۳/۷/۲۰ ۱۶:۱۸ - romaysa
ظرفیت مِی
منبری از خطبه های ناب خواند

در غدیر اسم علی را آب خواندالسلام ای آب دریای صمد

ای زلال قل هو الله احد
ای که می گردی شبیه انبیا

بر هدایت کردن قومت بیاای رسول مردم آئینه ها

بعثت غارت، حرای سینه هاای به بالای جهاز اشتران

شأن تو بالاست در بالا بماناز تو می ریزد صفات کبریا

ذات تو ممسوس ذات کبریانردبان وصف تو بی انتها

پله ی این نردبان سوی خداچون تکلم می کنی موسائی ام

تا که خلقم می کنی عیسائی امجفت دردم، کشتی نوحت کجاست؟

جسم سردم، گرمی روحت کجاست؟ای مسیح دردهای لا علاج

ما همه دردیم، ظرف احتیاجما همه زخم یتیم کوچکیم

کن مدارا با همه، ما کودکیمما نسیم ذکر تقدیس توأئیم

حاجیان فصل تندیس توأئیمکوچه را می گردی و طی می کنی

کوزه را ظرفیت مِی می کنیروی دوشت کیسه ی خرما و نان

می روی در کوچه ها دامن کشانکیسه نه دل می بری بر روی دوش

شیعه هستم شیعه ی خرمافروشای سفیدی ای کبودی ای بنفش!

ای به چشم پای سلمان، جای کفشای به هر گام تو صدها التماس

کیسه بر دوش سحر، ای ناشناس!ما همه مدیون شمشیر توئیم

تشنه ی نان جو و شیر توئیمدر پی گنجیم ما را راه بر

با خودت تا اشتهای چاه بر

شیخ رضا جعفری

---------------------------------------
منبع: www.tebyan.net