• ورود
  • ثبت نام
  • العربية
  • English
  • youtube
  • twitter
  • facebook
  • عليٌّ اَوَّلُ النّاسِ اِيماناً : حضرت علي عليه‌السّلام اوّلين كسي است كه ايمان آورد.
خانه » مطالب » غدیر خم » شعرای غدیر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۸/۸ ۱۸:۱۲ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۰۲ 991 مرتبه خوانده شده
قاآنى شيرازى (1222ـ1270ق):

قاآنى شيرازى چندين غديريّه دارد كه در يكى از آن ها گويد:

گفت كه فردا مگر نه عيد غدير است
عيدى بادش چو بوى عود معطّر

در به چنين روزى از جهاز هيوبان
ساخت نشستنگهى رسول مطهّر
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۸/۴ ۱۶:۴۲ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۰۲ 776 مرتبه خوانده شده
وصال شيرازى(1197ـ1262ق):
وصال شيرازى نزدیک به بيست مورد از غديرخم ياد كرده و غديريه هاى بلند و بالايى سروده است كه نقل همه در مجال اين مقال نمى گنجد.(1)
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۰:۲۶ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۰۳ 792 مرتبه خوانده شده
لطفعلى بيك آذر بيگدلى(1134ـ 1195ق):

شنيدم به فرمان حىّ قدير
على را پيمبر به روز غدير

به بالاى سر برد و با خلق گفت
كه تا چند از اين راز بايد نهفت
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۰:۲۳ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۰۳ 723 مرتبه خوانده شده
مير شمس الدين فقير دهلوى(1115ـ 1183ق):

با عنايت به آيه شريفه "اليوم اكملت لكم دينكم …" (مائده،3) گويد:
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۰:۲۰ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۰۳ 890 مرتبه خوانده شده
محمّد رفيع لامع (متولّد 1076ـ ؟ق):

محمّد رفيع بن عبدالكريم درميانى، متخلّص به "لامع" اشعار بسيارى در مدح حضرت امير(علیه السلام) دارد كه در ضمن يكى از آن ها گويد:
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۰:۱۶ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۰۴ 724 مرتبه خوانده شده
عاشق اصفهانى، محمّد (1111ـ 1181ق):

در چكامه اى به مطلع:

چند باشد از قضا فرمانده و فرمان پذير
در چمن زاغ سيه دل، در قفس، بلبل اسير
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۰:۱۱ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۱۸ 825 مرتبه خوانده شده
حزين لاهيجى(1103ـ 1181ق):

آن طاير قدسم كه چكد خون ز صفيرم
با درد و غم عشق سرشتند خميرم…

مستى مرا نيست به دنباله خمارى
پيمانه كش ميكده خمّ غديرم
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۰:۰۹ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۱۸ 688 مرتبه خوانده شده
نظيرى نيشابورى(م1083ق):

فراز منبر يوم الغدير، اين رمزيست
كه سر زحبيب محمّد، على برآورده

حديث "لحمك لحمى" بيان اين معنى ست
كه بر لسان مبارك پيمبر آورده
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۰:۰۶ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۱۸ 720 مرتبه خوانده شده
فياض لاهيجى(م1072ق):

در قصيده بلندى كه در مدح حضرت على(علیه السلام) به مطلع زير سروده است:

سزاى امامت به صورت، به معنى
علىّ ولى آن كه شاهست و مولى
بدون نظر
تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۱۹:۵۹ • به روز شده: : ۱۳۹۳/۸/۱۹ ۱۸:۱۸ 791 مرتبه خوانده شده
صائب تبريزى (1016ـ1086ق):

قصيده اى را در تعمير تربت پاك نجف و آوردن نهرى از فرات به نجف به مطلع زير سروده:

منّت خداى را كه به توفيق كردگار
از ناف كعبه، چشمه زمزم شد آشكار
بدون نظر